อยากสอบถามผู้รู้เรื่องการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดากับ กฎ 180 วันค่ะ

(1/2) > >>

mk:
เมื่อปี 2008 ดิฉันทำงานรับราชการอยู่ที่เมื่องไทย(ระหว่าง 1 มค 2008-18เมย 2008 ) นับตามปีภาษี(มค 2008-ธค2008) ได้เป็นจำนวน 108 วัน(หลังจากนั้นนได้ย้ายมาอยู่ต่างประเทศ) และมีรายได้ซึ้งเป็นเงินเดือนและเงินบำเน็จจำนวนหนึ่ง (เป็นจำนวนที่ถ้าหากนำไปคำนวนภาษีแล้วผลสรุปคือต้องจ่าย) แต่ดิฉันได้อ่านเจอข้อกฎหมายภาษีอากรมาตรา 41 ที่ บอกว่าถ้าหากเราอาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ถึง 180 วันในปีภาษีนั้น ๆ เราไม่ต้องเสียภาษี แต่จากข้อมูลที่อ่านเจอเขา ยกตัวอย่าง ว่า นาย ก. เป็นคนไทย มีรายได้จากงานที่ทำในต่างประเทศ และนาย ก .อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน เป็นผลให้นาย ก. ไม่ต้องเสียภาษี แต่กรณีของดิฉันเป็นกรณีที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยไม่ถึง 180 วัน แต่เป็นรายได้ที่เกิดในประเทศไทย เลยไม่ทราบว่าต้องเสียภาษีหรือไม่ --และกรณีถ้าไม่เสีย ดิฉันมีเงินหักภาษีในแต่ละเดือนไว้ ไม่ทราบว่าจะขอคืนได้หรือไม่ รบกวนผูรู้มาให้ความกระจ่างหน่อยนะค่ะ เพราะเข้าไปอ่านข้อกฎหมายแล้วก็งง

Tida:
กรณีของคุณ ต้องถือตามแหล่งที่มาของรายได้ โดยไม่สนใจว่าคุณจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ค่ะ ดังนั้นคุณต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีค่ะ

ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตาม(รวมถึงชาวต่างชาติด้วยค่ะ) ที่มีรายได้จากประเทศไทย ไม่ว่าจะอยู่ในไทยหรือไม่อยู่ ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยด้วยค่ะ


ส่วนนาย ก. ตามตัวอย่างที่คุณยกมานั้น มีรายได้จากต่างประเทศ และไม่ได้อยู่ในไทยครบ 180 วัน จึงต้องนำเรื่องระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยมาพิจารณาค่ะ  แต่หากนาย ก. มีรายได้จากต่างประเทศ และนำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศ กรณีนี้ต้องเสียภาษีให้ไทยด้วยค่ะ

mk:
ขอบคุณ คุณ Tida มากนะค่ะที่เขามาตอบให้อย่างราวเร็วทันใจมาก----------มีอีกข้อคำถามหนึ่งนะค่ะ คือว่าตอนนี้ดิฉันย้ายมาอยู่ต่างประเทศ และจะกลับเมืองไทย รวมทั้งปีก็ประมาณ 3 เดือน คำถามคือตอนนี้เราไม่มีรายได้ในประเทศไยแล้วและอยู่ในเมืองไทยไม่ถึง 180 วัน(อีกแล้ว) ในกรณีนี้เราต้องยื่นภาษีในปีหน้าไหมค่ะ

Tida:

อ้างจากสรรพากร

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?
 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมา

อย่างนี้ถ้าไม่มีรายได้ ก็ไม่ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีค่ะ

Tida:
มาเพิ่มเติม เพื่อว่าคุณอาจจะสงสัยว่า แล้วถ้ามีรายได้บางส่วนล่ะ ต้องยื่นไหมกรณีนี้หมายถึงเงินได้ในประเทศไทยนะคะ คุณอาจมีรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน หรือได้รับดอกเบี้ย เป็นต้นค่ะ ยกมาจากสรรพกรให้เลยนะคะ

ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่?
 ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าเมื่อคำนวณภาษีแล้วจะมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมหรือไม่ก็ตาม ดังนี้


1. ผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานประเภทเงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

      - กรณีไม่มีคู่สมรสต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน 50,000 บาท
      - กรณีที่มีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายเดียว หรือทั้งสองฝ่ายต้องมีเงินได้พึงประเมินรวมกัน เกิน 100,000 บาท


2. ผู้มีเงินได้จากการทำธุรกิจการค้าทั่วไปที่มิใช่เกิดจากการจ้างแรงงานที่ได้รับในปีภาษีนั้น (ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม)

      - กรณีไม่มีคู่สมรสต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาท
      - กรณีมีคู่สมรสไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่ายต้องมีเงินได้พึงประเมินรวมกัน เกิน 60,000 บาท


3. กองมรดกของผู้ตายที่ยังไม่แบ่งเกิน 30,000 บาท


4. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเกิน 30,000 บาท

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป